+48 693469583

Aktualności

Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi przepisami prawa z zakresu podatków, ZUS oraz kadr i płac.
15 stycznia, 2021
MAŁY ZUS PLUS - PODSUMOWANIE

1. WARUNKI Aby skorzystać z „małej działalności plus”: należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych; przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli działalność prowadzona była przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł. W przypadku przerw np. […]

Więcej
13 stycznia, 2021
Rewolucyjne zmiany w ryczałcie

Od 2021 roku więcej przedsiębiorców będzie mogło wybrać rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów uprawniający do ryczałtu został podniesiony z 25 tys. euro do 2 mln euro (9 030 060 zł), a limit przychodów uprawniający do kwartalnych wpłat ryczałtu z 25 tys. euro do 200 tys. euro (903 060 zł). Zniesiono ograniczenia dla wolnych […]

Więcej
11 stycznia, 2021
Od kiedy pracodawca ma obowiązek utworzyć PPK?

Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmniejsze. Etapy wprowadzania przepisów w życie:•    od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych (według […]

Więcej
8 stycznia, 2021
Dodatkowe świadczenie postojowe - wnioski od 16 grudnia 2020 r.

Biuro Rachunkowe KAJA w Częstochowie na bieżąco monitoruje informacje na temat wsparcia z ZUS na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. Na podstawie przepisów wyżej wymienionej tarczy można uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, a także zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  Od 16 […]

Więcej
31 grudnia, 2020
Kto musi mieć kasę fiskalną online?

Nasze biuro rachunkowe w Częstochowie monitoruje na bieżąco informacje na temat obowiązku zmiany tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę on-line. Co do zasady, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług za pomocą kasy fiskalnej rejestrować sprzedaż muszą przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym.  W […]

Więcej
19 grudnia, 2020
Dłuższy czas na przekazanie zaliczek PIT i ulgi w spłacie podatków

Nasze biuro rachunkowe informuje o dłuższym czasie na przekazanie zaliczek PIT Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami, będą mogli później przekazać do urzędu skarbowego pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek. Określa to rozporządzenie Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2054). Rozporządzenie obejmuje branże: gastronomiczną, rozrywkową, dbającą o zdrowie fizyczne, sprzedaży detalicznej. Ulgi w spłacie zobowiązań […]

Więcej
10 grudnia, 2020
Tarcza 6.0 – projektowane zmiany

Przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0, po poprawkach na etapie prac sejmowych i senackich, oczekują na swój ostateczny kształt. Przewidują one m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą pod określonymi kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, […]

Więcej
30 listopada, 2020
Sposób opodatkowania brytyjskich dochodów z pracy.

W związku z wejściem w życie Konwencji wielostronnej MLI dokonywana jest zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania w niektórych umowach zawartych przez Polskę. Chodzi tu o zmianę metody wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego. W odniesieniu do pracy najemnej z dniem 1 stycznia 2020 r. zmiana ta nastąpiła w zakresie dochodów uzyskanych od tego dnia […]

Więcej
22 listopada, 2020
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 do 29 listopada 2020 r.

W związku z wdrożeniem kolejnych obostrzeń ponownie wprowadzono dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje: rodzicom dzieci w wieku do lat 8, ubezpieczonym rodzicom dzieci do: 16 lat, które mają orzeczenie […]

Więcej
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram