+48 693469583
Autor:
Jadwiga Sukiennik

Urlop od płacenia składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców.

Opublikowano
23 maja, 2024

WAŻNE

Rozwiązanie to skierowane jest do mikroprzedsiębiorców, wpisanych do CEIDG, którzy ubezpieczają do 10 osób (tj. siebie i maksymalnie 9 innych osób), a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro.

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis. Rozwiązanie nie będzie dotyczyć osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. 

Ma to być rozwiązanie dobrowolne, a wakacje dotyczą zwolnienia z opłacania składek w jednym wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Chodzi o zwolnienie z opłacania składek składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.  

Składka z budżetu państwa

Wakacje nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Podczas korzystania z ulgi, składkę na ubezpieczenia społeczne zapłaci za przedsiębiorców budżet państwa. 

"Korzystanie z rozwiązania nie będzie powodowało w przyszłości obniżenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Podczas wakacji przedsiębiorca będzie mógł nadal prowadzić firmę, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury" - zapewnia ministerstwo.

Wniosek do ZUS

Wniosek o wakacje składkowe będzie można złożyć za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. 

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram