+48 693469583
Autor:
Jadwiga Sukiennik

Sposób opodatkowania brytyjskich dochodów z pracy.

Opublikowano
30 listopada, 2020

W związku z wejściem w życie Konwencji wielostronnej MLI dokonywana jest zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania w niektórych umowach zawartych przez Polskę.

Chodzi tu o zmianę metody wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego. W odniesieniu do pracy najemnej z dniem 1 stycznia 2020 r. zmiana ta nastąpiła w zakresie dochodów uzyskanych od tego dnia m.in. w Wielkiej Brytanii.

Rozliczanie zagranicznych dochodów z pracy z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego oznacza konieczność  złożenia w Polsce przez polskiego rezydenta podatkowego rocznego zeznania.Obowiązek ten występuje niezależnie od tego, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce.

W efekcie osoba fizyczna zobowiązana jest rozliczyć dochody z pracy najemnej w Wielkiej Brytanii za 2020 r. w zeznaniu PIT-36, dołączając do niego załącznik PIT/ZG stanowiący informacje o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku. Zeznanie składa się w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, czyli za 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram