+48 693469583
Autor:
Jadwiga Sukiennik

Dłuższy czas na przekazanie zaliczek PIT i ulgi w spłacie podatków

Opublikowano
19 grudnia, 2020

Nasze biuro rachunkowe informuje o dłuższym czasie na przekazanie zaliczek PIT

Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami, będą mogli później przekazać do urzędu skarbowego pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek. Określa to rozporządzenie Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2054).

Rozporządzenie obejmuje branże: gastronomiczną, rozrywkową, dbającą o zdrowie fizyczne, sprzedaży detalicznej.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Firmy, w których nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25%, mogą skorzystać z ulg w opłacaniu podatków. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii koronawirusa.

Mogą złożyć do właściwego organu podatkowego wniosek o:

-odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty lub

-odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Możliwość zastosowania ulgi (odroczenie, raty0 dotyczy podatku, którego termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r i zaległości podatkowej powstałej po 31 grudnia 2019 r.

W przypadku pytań lub potrzeby skorzystania z usług księgowych zachęcam do kontaktu z naszym biurem.

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram