+48 693469583
Autor:
Jadwiga Sukiennik

Ochrona sygnalistów.

Opublikowano
13 czerwca, 2024

Ustawa o ochronie sygnalistów 

Ustawa o ochronie sygnalistów, przyjęta przez Sejm 23 maja 2024 r., 

ma na celu ochronę osób zgłaszających naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy pracy

lub pełnienia służby. 

Teraz ustawa zostanie przekazana do Senatu.

Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przepisy o zgłoszeniach zewnętrznych zaczną obowiązywać po sześciu miesiącach od ich ogłoszenia. 

Nowe przepisy nałożą nowe obowiązki na pracodawcę. 

Sygnalista to osoba zgłaszająca nieprawidłowości w związku z zatrudnieniem, działająca w interesie wspólnym i dobrej wierze, a nie dla własnych korzyści. Taka osoba może być narażona na działania odwetowe takie jak mobbing, pozbawienie awansu czy premii, czemu przeciwdziałać ma właśnie ustawa o ochronie sygnalistów. 

Nowa ustawa nałoży na pracodawców obowiązek opracowania procedur zgłoszeń wewnętrznych określających zasady przyjmowania takich zgłoszeń. Obowiązek ten będzie dotyczyć pracodawcy, na rzecz którego według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób. Pracodawca, na rzecz którego wykonuje pracę zarobkową mniej niż 50 osób, również będzie mógł ustalić procedurę wewnętrzną, ale to nie będzie jego obowiązek.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych powinna zawierać przede wszystkim:

  • jednostkę lub osobę upoważnioną przez podmiot prawny do przyjmowania zgłoszeń naruszeń,
  • sposoby przekazywania zgłoszeń przez sygnalistę,
  • bezstronną jednostkę lub osobę upoważnioną do podejmowania działań następczych (włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą),
  • określenie trybu postępowania z informacjami o naruszeniu prawa zgłoszonymi anonimowo.

Sygnalista ma mieć możliwość dokonywania zgłoszeń co najmniej ustnie lub pisemnie.

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram