+48 693469583
Autor:
Jadwiga Sukiennik

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 do 29 listopada 2020 r.

Opublikowano
22 listopada, 2020

W związku z wdrożeniem kolejnych obostrzeń ponownie wprowadzono dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do:
    • 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
    • 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    • 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób  pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram