+48 693469583
Autor:
Jadwiga Sukiennik

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 r.

Opublikowano
20 maja, 2024

Do 20 maja 2024 r. przedsiębiorcy opłacający podatek na zasadach ogólnych (według skali podatkowej, liniowy) oraz zryczałtowany podatek dochodowy powinni przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 r. Takiego rozliczenia należy dokonać w dokumentach rozliczeniowych 

(ZUS DRA lub ZUS RCA) składanych za kwiecień 2024 r.

Dla ryczałtowców roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej za 2023 r. stanowi:

  • iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w 2023 r. i  kwoty 4.179,56 zł,  jeżeli firmowe przychody opodatkowane ryczałtem nie przekroczyły w 2023 r. kwoty 60.000 zł,
  • iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w 2023 r. i kwoty  6.965,94 zł, jeżeli firmowe przychody opodatkowane ryczałtem przekroczyły w 2023 r. kwotę 60.000 zł i nie przekroczyły kwoty 300.000 zł,
  • iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w 2023 r. i kwoty  12.538,69 zł, jeżeli firmowe przychody opodatkowane ryczałtem przekroczyły w 2023 r. kwotę 300.000 zł.

Z kolei dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej za 2023 r. stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za 2023 r. jako różnica między osiągniętymi przychodamia poniesionymi kosztami uzyskania przychodów z uwzględnieniem różnic remanentowych. Ustalony w taki sposób dochód pomniejsza się o kwotę opłaconych w tym roku składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej, o ile nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych.

Jeżeli z rocznego rozliczenia będzie wynikało, że suma wpłaconych miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne jest niższa niż roczna kwota składki zdrowotnej ustalona od rocznej podstawy, przedsiębiorca powinien dopłacić różnicę. Dopłaty rocznej składki za 2023 r. trzeba będzie dokonać w terminie płatności składek za kwiecień 2024 r.,

 czyli do 20 maja 2024 r., łącznie ze składką zdrowotną należną za kwiecień 2024 r.

 Jeśli natomiast suma miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne będzie wyższa niż roczna kwota składki zdrowotnej ustalona od rocznej podstawy, przedsiębiorca będzie miał prawo do zwrotu nadpłaty, składając w tej sprawie odpowiedni wniosek.

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram