+48 693469583
Autor:
Jadwiga Sukiennik

Dodatkowe świadczenie postojowe - wnioski od 16 grudnia 2020 r.

Opublikowano
8 stycznia, 2021

Biuro Rachunkowe KAJA w Częstochowie na bieżąco monitoruje informacje na temat wsparcia z ZUS na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0.

Na podstawie przepisów wyżej wymienionej tarczy można uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, a także zwolnienie z obowiązku opłacania składek.
Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Od 16 grudnia o dodatkowe świadczenie postojowe mogą również wystąpić prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych;
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki;
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych.

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest również skorzystanie ze świadczenia postojowego na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Można je otrzymać maksymalnie trzy razy.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639).

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu telefonicznego z naszym biurem rachunkowym w Częstochowie.

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram