+48 693469583

Aktualności

Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi przepisami prawa z zakresu podatków, ZUS oraz kadr i płac.
13 czerwca, 2024
Ochrona sygnalistów.

Ustawa o ochronie sygnalistów  Ustawa o ochronie sygnalistów, przyjęta przez Sejm 23 maja 2024 r.,  ma na celu ochronę osób zgłaszających naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy pracy lub pełnienia służby.  Teraz ustawa zostanie przekazana do Senatu. Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przepisy o […]

Więcej
23 maja, 2024
Minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2024 r.

Pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie będzie mógł zarabiać mniej niż 4300 zł.  Minimalne wynagrodzenie to ogólna kwota wypłacanego miesięcznego wynagrodzenia. To oznacza, że do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.  W skład minimalnego wynagrodzeniawchodzi m. in. wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody, […]

Więcej
23 maja, 2024
Urlop od płacenia składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców.

WAŻNE Rozwiązanie to skierowane jest do mikroprzedsiębiorców, wpisanych do CEIDG, którzy ubezpieczają do 10 osób (tj. siebie i maksymalnie 9 innych osób), a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro. Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis. […]

Więcej
20 maja, 2024
Do 31 maja trzeba złożyć informację do KRUS

Po założeniu własnej firmy osoba, która już prowadzi gospodarstwo rolne i opłaca składki w KRUS, może nadal podlegać rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu. Wystarczy, że w momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej będzie posiadała co najmniej 3-letni okres nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia w KRUS. W kolejnych latach taka osoba może kontynuować rolnicze ubezpieczenie, ale tylko w przypadku, gdy wysokość […]

Więcej
20 maja, 2024
Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 r.

Do 20 maja 2024 r. przedsiębiorcy opłacający podatek na zasadach ogólnych (według skali podatkowej, liniowy) oraz zryczałtowany podatek dochodowy powinni przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 r. Takiego rozliczenia należy dokonać w dokumentach rozliczeniowych  (ZUS DRA lub ZUS RCA) składanych za kwiecień 2024 r. Dla ryczałtowców roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej za […]

Więcej
2 grudnia, 2023
Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny służący do: System ten służy także oznaczaniu e-faktur indywidualnym numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF i udostępnianym wystawcy w zwrotnym potwierdzeniu odbioru UPO. Korzystający z KSeF otrzymują również informacje o: a) dacie i czasie wystawienia e-faktury, b) numerze KSeF e-faktury, c) dacie i czasie przydzielenia numeru KSeF, d) dacie i […]

Więcej
7 grudnia, 2021
POLSKI ŁAD W PIGUŁCE CZ. I

Poniżej przedstawiamy zmiany dotyczące wynagrodzeń, które wprowadza Polski Ład. Od 2022 roku nie powinno się ustalać z pracownikiem wynagrodzenia "na rękę", tylko i wyłącznie brutto! Konsekwencje w rozliczeniu rocznym PIT mogą być drastyczne dla pracownika! Rok 2022 nakłada wiele zmiennych w wyliczeniu wynagrodzeń. Pracowniku - Ty też zapoznaj się ze zmianami, które wprowadził Polski Ład. […]

Więcej
17 marca, 2021
Rozliczenie roczne - PIT w 2021 r. można rozliczyć do 30 kwietnia

Podatnicy mogą liczyć na rozliczenie przez resort finansów za pomocą e-PIT. Aby zobaczyć przygotowane przez służby skarbowe rozliczenie swojej deklaracji, należy zalogować się poprzez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Co można odliczyć od dochodu za 2020 rok? Dochód podatnika ulegnie obniżeniu o szereg ulg podatkowych. Ich rodzaje zależą od tego, jaką formę opodatkowania podatnik […]

Więcej
15 lutego, 2021
Rewolucja w fakturach. Dokumenty będzie przechowywał urząd

Resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych (e-faktur), które przedsiębiorcy będą wystawiać przy pomocy systemu teleinformatycznego. Dla tych, którzy zdecydują się na ich wykorzystanie, przewidziano bonus. Nowe rozwiązanie nie będzie na razie obowiązkowe. Faktury ustrukturyzowane mają być wystawiane przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur. System ma służyć do analizy i […]

Więcej
3 lutego, 2021
Rozliczanie faktur korygujących w 2021 r. cz II

Korekta u nabywcy Z uwagi na zmianę brzmienia art. 29a ust. 13 ustawy o VAT nastąpiła także zmiana brzmienia art. 86 ust. 19a tej ustawy. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty VAT w rozliczeniu za okres, w którym warunki […]

Więcej
28 stycznia, 2021
Rozliczanie faktur korygujących w 2021 r. cz I

Od 1 stycznia 2021 r. dostawca towaru lub usługi nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus przez nabywcę. Jednak podatnik musi udowodnić prawo do tej korekty w inny sposób. Korekta in minus Zgodnie z brzmieniem art. 29a ust. 13-14 ustawy o VAT obowiązującym do końca 2020 r., w przypadkach gdy dochodziło do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, […]

Więcej
15 stycznia, 2021
MAŁY ZUS PLUS - PODSUMOWANIE

1. WARUNKI Aby skorzystać z „małej działalności plus”: należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych; przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli działalność prowadzona była przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł. W przypadku przerw np. […]

Więcej
13 stycznia, 2021
Rewolucyjne zmiany w ryczałcie

Od 2021 roku więcej przedsiębiorców będzie mogło wybrać rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów uprawniający do ryczałtu został podniesiony z 25 tys. euro do 2 mln euro (9 030 060 zł), a limit przychodów uprawniający do kwartalnych wpłat ryczałtu z 25 tys. euro do 200 tys. euro (903 060 zł). Zniesiono ograniczenia dla wolnych […]

Więcej
11 stycznia, 2021
Od kiedy pracodawca ma obowiązek utworzyć PPK?

Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmniejsze. Etapy wprowadzania przepisów w życie:•    od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych (według […]

Więcej
8 stycznia, 2021
Dodatkowe świadczenie postojowe - wnioski od 16 grudnia 2020 r.

Biuro Rachunkowe KAJA w Częstochowie na bieżąco monitoruje informacje na temat wsparcia z ZUS na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. Na podstawie przepisów wyżej wymienionej tarczy można uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, a także zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  Od 16 […]

Więcej
31 grudnia, 2020
Kto musi mieć kasę fiskalną online?

Nasze biuro rachunkowe w Częstochowie monitoruje na bieżąco informacje na temat obowiązku zmiany tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę on-line. Co do zasady, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług za pomocą kasy fiskalnej rejestrować sprzedaż muszą przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym.  W […]

Więcej
19 grudnia, 2020
Dłuższy czas na przekazanie zaliczek PIT i ulgi w spłacie podatków

Nasze biuro rachunkowe informuje o dłuższym czasie na przekazanie zaliczek PIT Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami, będą mogli później przekazać do urzędu skarbowego pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek. Określa to rozporządzenie Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2054). Rozporządzenie obejmuje branże: gastronomiczną, rozrywkową, dbającą o zdrowie fizyczne, sprzedaży detalicznej. Ulgi w spłacie zobowiązań […]

Więcej
10 grudnia, 2020
Tarcza 6.0 – projektowane zmiany

Przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0, po poprawkach na etapie prac sejmowych i senackich, oczekują na swój ostateczny kształt. Przewidują one m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą pod określonymi kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, […]

Więcej
30 listopada, 2020
Sposób opodatkowania brytyjskich dochodów z pracy.

W związku z wejściem w życie Konwencji wielostronnej MLI dokonywana jest zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania w niektórych umowach zawartych przez Polskę. Chodzi tu o zmianę metody wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego. W odniesieniu do pracy najemnej z dniem 1 stycznia 2020 r. zmiana ta nastąpiła w zakresie dochodów uzyskanych od tego dnia […]

Więcej
22 listopada, 2020
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 do 29 listopada 2020 r.

W związku z wdrożeniem kolejnych obostrzeń ponownie wprowadzono dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje: rodzicom dzieci w wieku do lat 8, ubezpieczonym rodzicom dzieci do: 16 lat, które mają orzeczenie […]

Więcej
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram